'; ?> Wszystko o windows - sztuczki i kruczki, system

<<< POWRÓT

Właściwości plików

Właściwości plików można obejrzeć otwierając prawym klawiszem myszy menu kontekstowe i wybierając Właściwości. Wydaje się jednak, że prostszym sposobem jest dwukrotne kliknięcie na plik lewym klawiszem myszki, trzymając jednocześnie klawisz Alt.Wyświetlanie wszystkich podkatalogów

Aby otworzyć wszystkie podkatalogi danej gałęzi w Eksploratorze, należy użyć klawisza * (gwiazdka) w bloku numerycznym. Kliknięcie na klawisz - (minus) zwija katalogi na powrót.

Informacja o ilości miejsca zajmowanego przez podkatalog Informacja o ilości miejsca zajmowanego przez podkatalog znajduje się we właściwościach danego katalogu, do których można wejść przez menu kontekstowe klikając prawym klawiszem myszy.Parametry uruchomieniowe Eksploratora Windows

Eksplorator Windows można uruchamiać wywołując go wraz z określonymi parametrami startowymi. Oto one:
- /n – nie podzielone okno;
- /e,[katalog] – otwarcie w wybranym katalogu;
- /root,[katalog] – katalog „najwyższy”, z którego nie można przejść do katalogu nadrzędnego. Sam przełącznik /root otwiera Eksploratora na poziomie pulpitu;
- /select,[katalog] – zaznacza wybrany katalog w spisie katalogów w lewej części okna.

Aby stale uruchamiać Eksploratora z zadanymi parametrami, należy utworzyć (najlepiej na pulpicie) nowy skrót do Eksploratora i, edytując jego właściwości, umieścić w okienku „Obiekt docelowy” ścieżkę dostępu wraz z wybranymi parametrami.Zmiana nazw i symboli w menu Start

Umieszczone w menu Start nazwy i ikony programów można modyfikować, klikając na nie prawym klawiszem myszy i wybierając opcję „Właściwości”. We właściwościach pliku można zmodyfikować nie tylko nazwę, ścieżkę dostępu i parametry, lecz także zmienić ikonę i tzw. „gorący klawisz” uruchamiający program za pomocą skrótu klawiaturowego. Do wybierania tych funkcji służą odpowiednie przyciski menu Właściwości. Aby zabezpieczyć dany plik przed niepowołanym dostępem, można opatrzyć go atrybutem „Ukryty” będącym na zakładce „Ogólne”.Skróty klawiaturowe podczas pracy w Eksploratorze

Oto spis skrótów klawiaturowych wykorzystywanych podczas pracy w Eksploratorze:

F4 – otwarcie rozwijanej listy ścieżek i dysków komputera,
* (w polu numerycznym) – rozwija wszystkie podkatalogi danego katalogu,
+ – otwarcie zaznaczonego katalogu,
- – zwinięcie zaznaczonego katalogu,
A-Z – przejście do kolejnego katalogu zaczynającego się na wybraną literę,
strzałki góra/dół – zaznaczanie kolejnych katalogów,
strzałka w prawo – wybranie pierwszego podkatalogu,
strzałka w lewo – powrót do katalogu nadrzędnego.Tworzenie dokumentów o nowych rozszerzeniach

Otwarcie prawym klawiszem myszy menu kontekstowego umożliwia utworzenie dokumentu jednego z typów, których lista znajduje się w menu. Co robić jednak, jeśli interesujący nas typ dokumentu nie znajduje się na niej?

1. Otwórz w edytorze rejestru gałąź HKEY _CLASSES_ROOT. Zawiera ona zarejestrowane w systemie rozszerzenia plików.
2. Wybierz rozszerzenie, które chciałbyś tworzyć za pomocą menu kontekstowego.
3. Utwórz dla danego rozszerzenia podrzędny klucz o nazwie ShellNew.
4. W prawej części okna utwórz nową wartość ciągu o nazwie NullFile. Po zamknięciu okna menu kontekstowe zostanie rozszerzone o dany typ pliku.Przerwanie operacji „przeciągnij i upuść”

Aby przerwać operację „przeciągnij i upuść”, należy wcisnąć przycisk „Esc” lub prawy klawisz myszy.Ukrywanie elementów menu Start

1. Uruchom edytor rejestru i przejdź do gałęzi HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Policies/Explorer.
2. W prawej części okna utwórz Wartość typu DWORD wybierając jedną z podanych niżej nazw. Modyfikacja wartości danej nazwy na 1 powoduje uaktywnienie opisywanej przezeń funkcji, zaś na 0 – jej wyłączenie.
Nazwy DWORD:
NoFind – wyłącza opcję „Znajdź” w menu Start.
NoRun – wyłącza opcję „Uruchom” w menu Start.
NostartBanner – usuwa „pływający” napis podpowiadający wciśnięcie przycisku Start.Usunięcie nieaktualnych wpisów po zainstalowanych programach

Niekiedy w wyniku nieudanej deinstalacji bądź manualnego usunięcia zainstalowanych programów w oknie „Dodaj/Usuń programy” pozostają nieaktualne wpisy, które nie dają się usunąć kliknięciem na przycisk Dodaj/Usuń. Jest na to jednak inny sposób:
W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Unistall znajdują się podklucze, w których przechowywane są informacje o zainstalowanych programach. Usunięcie takich podkluczy powoduje usunięcie wpisów z listy programów Dodaj/Usuń. Należy jednak pamiętać, że operacja taka usuwa tylko wpisy w rejestrze. Po zainstalowanych programach mogą jeszcze pozostać inne pliki, np. typu .dll, które należy zlokalizować i usunąć ręcznie.„Sprzątanie” Pulpitu Windows

Jeżeli przeszkadzają nam ikony mieszczące się na Pulpicie Windows, możemy usunąć te, z których nie korzystamy, a także uczynić Pulpit całkowicie „opustoszałym”. W edytorze Rejestru odszukujemy klucz: HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Policies/Explorer a następnie po prawej stronie okna edytora wprowadzamy nowe wartości typu DWORD o specyficznych nazwach. Ustawienie danej wartości na 1 powoduje uaktywnienie reprezentowanej przez nią funkcji, zaś 0 powoduje jej wyłączenie: Wartość DWORD: NoNetHood – usuwa symbol sieci z pulpitu.
NoDesktop – usuwa wszystkie ikony z pulpitu.Blokada zapisu stanu Pulpitu

Jeżeli zależy nam, by nikt nie poprzestawiał nam ikon na Pulpicie Windows wystarczy, że w kluczu:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Policies/Explorer wprowadzimy nową wartość DWORD o nazwie NoSaveSetting i wpiszemy do niej wartość 1.Blokada dostępu do ustawień konfiguracyjnych w menu Start

Usunięcie opcji konfiguracyjnych (Panel Sterowania, Opcje Folderów, Drukarki itp.) dostępnych z menu Start przez pozycję „Ustawienia” uzyskamy przez wprowadzenie do klucza Rejestru:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Policies/Explorer wartości DWORD o nazwie NoSetFolders i jej ustawieniu na 1. Po takim zabiegu pod pozycją „Ustawienia” w menu Start pozostanie jedynie opcja konfiguracji Paska zadań.Ustawienie obrazka w tle w dowolnym miejscu

Wiemy, że obrazek, który wykorzystujemy jako tapetę Windows, można rozciągnąć albo na cały ekran, albo też ustawić go pośrodku ekranu. Nie ma konwencjonalnej metody umieszczenia go w dowolnym miejscu ekranu. Aby tak uczynić, należy dokonać ingerencji w Rejestrze.

1. W edytorze Rejestru należy otworzyć klucz HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop i klawiszem Tab przenieść się do prawej części ekranu.
2. Teraz tworzymy nową wartość ciągu o nazwie „WallpaperOriginX” oraz drugą – o nazwie „WallpaperOriginY”.
3. Jeśli jeden z tych wpisów ma wartość 0, wówczas obrazek jest wyśrodkowany względem danej osi. Przez podanie innej wartości, także ujemnej, można ustawić obrazek w wybranym miejscu ekranu. Odległość od lewej krawędzi ekranu określa parametr „WallpaperOriginX”, zaś „WallpaperOriginY” – od krawędzi górnej.
4. Obrazek może wychodzić poza ekran. Jeśli jako wartość WallPaperOriginX podamy -100, wówczas obciętych zostanie 100 pikseli od lewej krawędzi ekranu.
5. Uwaga! Ważne jest przy tym, aby w menu właściwości ekranu wyświetlanie tapety było ustawione jako wyśrodkowane.Ikony jako kursory myszy

Jeśli zwykły kursor myszy już Cię znudził, możesz wykorzystać inny kursor bądź nawet dowolną ikonkę.

1. Wejdź do konfiguracji myszy w Panelu sterowania i kliknij na zakładkę Wskaźniki. Za pomocą przycisku Przeglądaj... można wybrać sobie plik o rozszerzeniu .cur bądź .ani (ten ostatni to kursor animowany).
2. Można również skorzystać z pliku, w którym są zawarte ikony, najczęściej o rozszerzeniu .ico. Wówczas kursorem myszy stanie się ikonka. Należy jednak pamiętać o tym, że „czuły” punkt kursora myszy znajduje się w jego lewym górnym rogu. Jeśli wybierzemy zatem ikonę, która będzie miała przezroczysty lewy górny róg, wówczas korzystanie z takiego kursora będzie dość utrudnione. Warto zatem wybrać na kursor ikonę o pełnym, tzn. zabarwionym, lewym górnym rogu.Usunięcie okien z pulpitu

Aby schować wszystkie okna nie przerywając działania zawartych w nich programów, można skorzystać ze skrótu „Windows+D”.Kłopoty z... antywirusem

Jeżeli po raz kolejny próbujesz zainstalować Windows, a program instalacyjny uparcie odmawia po pewnym czasie posłuszeństwa i komputer ulega zawieszeniu, to najprawdopodobniej masz włączoną ochronę antywirusową w BIOS-ie komputera. Należy zatem wejść do BIOS-u, przestawić opcję o nazwie „Virus Warning” lub podobnej na „Disabled” i dopiero przejść do instalacji systemu.Zasoby komputera pod ręką

Jeżeli w komputerze masz zainstalowanego Internet Explorera 5, możesz w błyskawiczny sposób mieć dostęp do wszystkich zasobów (dysków, dyskietek, sieci itp.).

1. Kliknij prawym klawiszem myszki w wolnym miejscu (nie zajętym przez żadną ikonkę) na pasku zadań i z menu kontekstowego wybierz „Paski...” Ţ „Nowy pasek”.
2. W otwartym oknie zaznacz Pulpit.
3. Pojawi się nowy pasek, teraz łapiąc myszką uchwyt umieszczony po jego lewej stronie „ściśnij” nowy pasek maksymalnie w prawo.
4. Teraz kliknięcie ikonki ze strzałkami obok napisu „Pulpit” wywoła nam kaskadowe menu, dające nam dostęp do wszystkich zasobów.Brak CD-ROM-u w Windows!

Jeżeli mimo tego, że posiadasz zainstalowany w komputerze napęd CD-ROM, w Windows go nie widać, bardzo możliwe, że włączony jest dla napędu CD tryb DMA, a napęd go nie obsługuje. Aby go wyłączyć przejdź do Menedżera urządzeń, wybierz CD-ROM, nazwę napędu, a następnie kliknij Właściwości. W oknie właściwości wyłącz opcję DMA.Blokada ustawień wyświetlania

Jeżeli nie chcesz, by ktokolwiek modyfikował Twoje ustawienia tapety Pulpitu, wygaszacza ekranu czy pozostałych właściwości wyświetlania, możesz zablokować dostęp do tych funkcji przez drobną modyfikację Rejestru.

1. W edytorze Rejestru odnajdź klucz: HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Policies/System.
2. W kluczu tym utwórz dane typu DWORD o podanych niżej nazwach. Funkcja realizowana przez te dane uaktywnia się, gdy wprowadzimy do każdej wartość 1. Deaktywacja następuje po wpisaniu 0.
Nazwa DWORD:
NoDispBackgroundPage – wyłącza dostęp do zakładki „Tło” we właściwościach wyświetlania.
NoDispScrSavPage – jw., dotyczy zakładki „Wygaszacz ekranu”.
NoDispAppearancePage – jw., dotyczy zakładki „Wygląd”.
NoDispSettingsPage – jw., dotyczy zakładki „Ustawienia”.
NoDispCPL – całkowita blokada właściwości wyświetlania.Zbyt wiele głośników

Być może zostałeś kiedyś zaskoczony widokiem dwóch lub nawet więcej głośniczków na pasku zadań. Przecież masz tylko jedną kartę dźwiękową! Aby zlikwidować nadmiarowe głośniki można posłużyć się programem „Narzędzie konfiguracji systemu”. Program uruchamia się poleceniem „msconfig” (Menu Start Ţ Uruchom).

1. Wybierz zakładkę „Autostart”.
2. Sprawdź, ile razy wywoływany jest program „systray.exe” (ma być tylko raz).
3. Odznacz nadmiarowe wpisy.
4. Zamknij program „Narzędzie konfiguracji systemu” i zrestartuj komputer.Kłopotliwe aplikacje

Instalując programy nie zawsze można przewidzieć skutki działania danej aplikacji. Niektóre programy mogą bardzo szybko pozmieniać np. ustawienia Pulpitu, nad którymi być może się napracowaliśmy. Jak w takim przypadku powrócić do poprzednich ustawień?

1. Najpierw odinstaluj dany program używając modułu „Dodaj/Usuń Programy” z Panelu sterowania.
2. Zamknij Windows używając opcji „Uruchom ponownie w trybie MS-DOS”.
3. W DOS-ie uruchom program „scanreg. exe” i wybierz opcję „Przywróć Rejestr”.
4. Z listy wyświetlonych na liście dostępnych kopii zapasowych Rejestru wybierz tę utworzoną przed zainstalowaniem „fatalnego” programu.
5. Wyjdź z programu i uruchom ponownie komputer. Ustawienia Rejestru powinny być przywrócone do poprzedniego stanu.Częste zmiany Rejestru

Jeżeli często dokonujesz modyfikacji Rejestru przełączając tylko niektóre opcje, możesz jako przełączników użyć samodzielnie utworzonych plików *.reg. Pliki te najprościej utworzyć w zwykłym Notatniku Windows. Oto przykładowy plik blokujący dostęp do ustawień wyświetlania:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\System] „NoDispCPL”= dword:00000001
Teraz, aby wykonać dane działanie, nie musimy już „ręcznie” modyfikować Rejestru. Wystarczy, że dwukrotnie klikniemy utworzony plik *.reg i potwierdzimy chęć zmiany zawartości Rejestru. Oczywiście w celu anulowania zmian wprowadzonych za pomocą jednego pliku najlepiej użyć innego, wykonującego odwrotne działanie.Skazani na Windows

Ta sztuczka może nieświadomego użytkownika nieco zdziwić. Jeżeli chcemy zrobić komuś niespodziankę, wykonajmy następujące działania.

1. Za pomocą edytora Rejestru odnajdźmy klucz: HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer.
2. W kluczu tym utwórzmy wartość typu DWORD o nazwie „NoClose”.
3. Przejdźmy do edycji tej wartości (klikając ją podwójnie lewym klawiszem myszki) i wprowadźmy wartość 1.
Teraz wystarczy poprosić kogoś, by zamknął system...
Powrót do właściwego działania uzyskamy wprowadzając do utworzonej uprzednio wartości 0.Widoczne rozszerzenia plików

Gdy zależy nam na tym, aby dla każdego pliku w Windows widoczne było jego trzyliterowe rozszerzenie, wywołajmy z menu Start Ţ Ustawienia pozycję „Opcje folderów”, a następnie pod zakładką „Widok” wyłączmy opcję „Ukrywaj rozszerzenia plików...”Zestawienia plików o podobnych właściwościach

Opcji „Znajdź” Ţ „Pliki lub foldery” znajdującej się w menu Start możemy używać nie tylko do znajdowania pojedynczych plików, ale także do wyszukiwania plików o podobnych właściwościach. Pliki możemy odnajdywać nie tylko posługując się ich nazwą, ale także datą ich utworzenia, modyfikacji czy też ostatniego otwarcia danego pliku (nawet bez jego zmiany!). Przykładowo potrzebujemy zestawienia plików tekstowych nie mniejszych niż 1 kB, utworzonych w pierwszej dekadzie lipca br., zawierających słowo modem. Oto co robimy:

1. Pod zakładką „Nazwa i lokalizacja” w polu „Z tekstem” wpisujemy „modem” (jest to szukany zwrot w naszym przykładzie).
2. Pod zakładką „Data” zaznaczamy „Znajdź wszystkie pliki” oraz z listy wybieramy opcję „Utworzenie”.
3. Teraz definiujemy przedział czasu, jaki nas interesuje zaznaczając opcję „pomiędzy” i wybierając odpowiednie daty.
4. Pod zakładką „Zaawansowane” z listy „Ty-pu...” wybieramy „Dokument tekstowy”.
5. W polu „Rozmiar” wybieramy najpierw z listy opcję „Co najmniej”, a następnie podajemy wartość 1 (w kB). Klikamy „Znajdź”.

Ten element systemu Windows charakteryzuje się jeszcze jedną wysoce pożyteczną cechą. Umożliwia zachowanie wyników poszukiwań. Jeżeli liczba plików-rezultatów wyszukiwania jest zbyt duża, a my nie mamy czasu na przeglądanie wszystkich, to zaznaczmy z menu „Opcje” pozycję „Zapisz wyniki”, a następnie z menu „Plik” opcję „Zapisz wyszukiwanie”. W efekcie na Pulpicie Windows pojawi się plik wyniku szukania. Dzięki temu bez fizycznego kopiowania jakichkolwiek plików otrzymujemy coś w rodzaju folderu, zawierającego dokumenty odpowiadające naszym kryteriom.Koniec z Rejestrem

No, może nie całkiem, ale jeżeli uważasz, że Rejestr to coś, co lepiej pozostawić w spokoju, dokonaj ostatniej modyfikacji.

1. Odszukaj klucz: HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\Cur-rentVersion\Policies\System.
2. Wprowadź nową daną (typu DWORD) o nazwie DisableRegistryTools.
3. Jako jej wartość podaj 1. Zamknij edytor i – na wszelki wypadek – zrestartuj system.

Od tego momentu nikt – w zwykły sposób – nie uruchomi edytora Rejestru.Rozbudowanie paska narzędzi

Aby dodać do paska narzędziowego skróty do zainstalowanych w systemie aplikacji, wystarczy przeciągnąć myszką ich ikonki z menu Start.Więcej szczegółów

Liczbę informacji o plikach wyświetlanych w danym oknie za pomocą widoku „szczegóły” możesz jeszcze zwiększyć, posługując się pozycją „Opcje folderów” z menu „Widok”. Po otwarciu okna opcji wybierz zakładkę „Widok” i zaznacz opcję „Pokazuj atrybuty...”. Dzięki temu będą wyświetlane atrybuty plików. Kolejność danych wyświetlanych w widoku „szczegóły” możesz także zmienić, wystarczy złapać myszką nagłówek kolumny i przenieść ją w inne miejsce.Podgląd dokumentów w przeglądarce

Aby obejrzeć dany dokument Worda lub Excela wcale nie trzeba uruchamiać tych programów, wystarczy Internet Explorer 4.0 (i wyżej) – w polu „adres” zamiast adresu strony WWW wpisz ścieżkę do danego dokumentu.Drukarka bez zmian

Gdy ktoś często zmienia nam sterowniki drukarki, możemy to ograniczyć. Wystarczy w Rejestrze odnaleźć klucz:
HKEY_CURRENT_ USER\Software\ Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer i wprowadzić tam dwie wartości DWORD o nazwach „NoDeletePrinter” oraz „NoAddPrinter”. Pierwsza z nich uniemożliwia usunięcie drukarki z systemu, zaś druga – dodanie drukarki. Każdej z tych wartości przypisujemy liczbę 1. Dodatkowo możemy jeszcze wprowadzić blokadę dostępu do okna właściwości danej drukarki za pomocą wartości DWORD o nazwie „NoPrinterTabs”, którą również należy ustawić na 1. Powrót do standardowych ustawień uzyskamy wstawiając do każdej podanej tu danej wartość 0.Oprogramowanie faksowe

W Windows 98, wbrew pozorom, jest program faksowy. Nie instaluje się on standardowo, ale można go znaleźć na płycie instalacyjnej w katalogu: \Tools\oldwin95\mes-sage.Niewidoczne dyski

Jeżeli chcemy ukryć cały dysk przed oczami ciekawskich, wystarczy, że po odszukaniu w Rejestrze klucza:

HKEY_CURRENT_ USER\\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer wprowadzimy nową wartość binarną o nazwie „NoDrives”. W jej oknie edycyjnym wprowadzamy tyle jedynek, ile kolejnych liter dysków ma być niewidzialnych.Blokada ustawień sieciowych

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa życzysz sobie, by nikt nie mógł zmodyfikować Twoich ustawień sieciowych, wystarczy w Rejestrze wprowadzić do klucza:

HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Network nową daną o nazwie „NoNetSetup” i ustalić jej wartość na 1. Wartość 0 przywraca stan początkowy.Niepotrzebne hasło

Jeżeli Twój komputer nie jest podłączony do sieci (nie dotyczy to połączeń z Internetem) i na dodatek tylko Ty jesteś użytkownikiem systemu, nie ma potrzeby, byś się logował podczas uruchamiania systemu. Co jednak zrobić, gdy na ekranie podczas każdego uruchomienia pojawia się okienko logowania?

1. Zamknij okno logowania i poczekaj na załadowanie systemu.
2. Wybierz moduł „Hasła” w Panelu sterowania.
3. Kliknij zakładkę „Profile użytkownika”, a następnie zaznacz opcję „Wszyscy użytkownicy...”
4. Musisz jeszcze wyłączyć hasło. Kliknij zakładkę „Zmień hasło” i wpisz stare hasło, a pola „Nowe hasło” oraz „Potwierdź...” pozostaw puste.Kończenie pracy w sieci

Jeżeli Twój komputer udostępnia innym zasoby, to zamykając system w zwykły sposób możesz odciąć użytkowników korzystających z zasobów Twojego komputera. Najprościej w tym przypadku jest zakończyć pracę używając opcji „Wyloguj...” z menu Start, dzięki czemu zostaną wyłączone Twoje uprawnienia, a inni będą mogli korzystać z udostępnianych zasobów.Bez zmian urządzeń

Jeżeli uznasz, że komputer jest skonfigurowany optymalnie i nie chcesz, by ktoś np. pozmieniał parametry zainstalowanego sprzętu, możesz wyłączyć dostęp do Menedżera urządzeń.

1. W Rejestrze odszukaj klucz: HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Policies\ System.
2. Utwórz nowy element typu DWORD o nazwie „NoDevMgrPage” i nadaj mu wartość 1. Powrót do standardowego działania uzyskasz nadając wartość 0.Wyłączenie podkreślenia nazw ikon

Jeżeli używasz trybu pojedynczego kliknięcia i irytują Cię podkreślone nazwy wyświetlane pod każdą ikonką, można to w prosty sposób wyłączyć. Wystarczy, że w oknie „Opcje folderów” wybierzesz zakładkę „Ogólne”, klikniesz przycisk „Ustawienia niestandardowe”, a następnie zaznaczysz opcję „Podkreślaj tytuły ikon tylko po ich wskazaniu”.Wyłączenie potwierdzenia usuwania

Odznaczenie opcji „Wyświetlaj okno dialogowe potwierdzające...” umieszczonej w oknie właściwości Kosza spowoduje, że system nie będzie już męczył użytkownika podczas każdego usuwania pliku.Zmiana wyglądu ikon plików danego typu

Zmiana wyglądu pojedynczej ikonki nie powinna sprawiać kłopotu, ale warto wiedzieć, że w równie prosty sposób możemy zmienić także wszystkie ikony jednego typu plików jedną operacją.

1. Otwieramy okno „Opcje folderów” (z menu Start Ţ „Ustawienia”).
2. Uaktywniamy zakładkę „Typy plików”.
3. Na widocznej liście typów znajdujemy ten, którego ikony chcemy zmodyfikować.
4. Klikamy przycisk „Edytuj”, a następnie „Zmień ikonę”. Z otwartego okna wybieramy tę, która nam najbardziej odpowiada i klikamy „OK”. Jeżeli w widocznym zestawieniu nie ma żadnej odpowiadającej nam ikonki, możemy – wykorzystując przycisk przeglądaj – poszukać jej w innych miejscach. Pliki ikon mają rozszerzenie *.ico, ale ikonki znajdują się również wewnątrz niektórych plików uruchamialnych *.exe.Folder roboczy z Rejestrem

1. Utwórz np. na dysku C: folder Rejestr.
2. Utwórz skrót do Edytora Rejestru (program regedit.exe, znajdujący się w folderze \Windows).
3. Przejdź do okna edycji właściwości tego skrótu.
4. W polu „Rozpocznij w...” wprowadź ścieżkę do utworzonego folderu (tu: C:\Rejestr).
5. Możesz zdefiniować klawisz skrótu. Następnie zamknij okno właściwości kliknięciem „OK”.

Od tej pory w utworzonym folderze będą przechowywane wszystkie pliki *.reg, a funkcje eksportu i importu będą odwoływać się do tego właśnie folderu.Pasek narzędzi w dowolnym miejscu

Standardowo pasek narzędziowy (np. ten o nazwie „Szybkie uruchamianie”) jest zintegrowany z paskiem zadań umieszczonym domyślnie na dole ekranu. Jeżeli jednak złapiesz myszką uchwyt paska narzędziowego (umieszczony po jego lewej stronie), możesz przemieścić dany pasek narzędziowy w dowolne miejsce Pulpitu bez ruszania paska zadań.Zmiana nazwy kosza

O ile praktycznie nazwę każdego elementu systemowego (m.in. „Mój komputer” itp.) wyświetlanego na Pulpicie możemy zmienić, to nie dotyczy to Kosza. Oto sposób, jak nazwać go np. „Śmietnik”:

1. Uruchom edytor Rejestru i odnajdź klucz o nazwie: HKEY_CLASSES_ ROOT \CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
2. Kliknij dwukrotnie wartość „(Domyślna)” i wprowadź nową nazwę. Zamknij edytor Rejestru i odśwież Pulpit klawiszem F5.Własne menu „Wyślij do...”

Jeżeli nie wystarczają Ci opcje widoczne na liście wywoływanej po zaznaczeniu z menu kontekstowego pozycji „Wyślij do...”, możesz dodać do tej listy nowe elementy.

1. Z menu Start wybierz „Uruchom” i wpisz: c:\windows\sendto.
2. W otwartym oknie umieść skrót do elementu lub programu, jaki chciałbyś mieć na liście „Wyślij do...”Ukrycie zawartości na liście „Uruchom”

Jeżeli często korzystasz z opcji „Uruchom” w menu Start na pewno zauważysz, że w oknie „Uruchom” tworzona jest lista ostatnio wywołanych poleceń, widoczna dla każdego, kto zasiądzie przy Twoim komputerze. Jeżeli zależy Ci na dyskrecji, możesz usunąć znajdujące się na niej pozycje.

1. W Rejestrze odnajdź klucz: HKEY_ CURRENT_USER/Software/Micro-soft/Windows/ CurrentVersion/Explorer/RunMRU.
2. Po prawej stronie zobaczysz nazwy odpowiadające uruchamianym programom. Listę czyścisz kasując te nazwy.
3. Zamknij edytor i zrestartuj Windows.Edycja menu „Dokumenty”

W menu Start łatwo można podejrzeć, które dokumenty były ostatnio otwierane. Usunięcie wybranej pozycji (bez kasowania fizycznego pliku dokumentu) jest proste, jednak, aby całkowicie wyłączyć tworzenie listy dokumentów, trzeba użyć edytora Rejestru:

1. Znajdź klucz: HKEY_CURRENT_ USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer.
2. W prawej części okna utwórz wartość binarną o nazwie „NoRecentDocsHistory”.
3. W trybie edycji wartości wprowadź 01 00 00 00.
4. Teraz utwórz kolejną wartość binarną o nazwie „NoRecentDocsMenu”.
5. Wprowadź do niej 01 00 00 00.Usunięcie opcji „Wyloguj...”

Jeżeli nie jesteśmy w sieci ani nie udostępniamy nikomu swoich zasobów, polecenie „Wyloguj...” z menu Start tylko niepotrzebnie zajmuje miejsce. Można je usunąć.

1. Odnajdź klucz: HKEY_CURRENT_ USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer.
2. W tym kluczu utwórz binarną wartość o nazwie „NoLogOff”.
3. Wprowadź do tej wartości 01 00 00 00.
4. Uruchom ponownie Windows.Zmiana danych właściciela

Zdarza się, że kupując komputer od znajomego lub zamawiając w firmie wraz z preinstalowanym systemem, możemy zamiast danych użytkownika (np. naszego imienia i nazwiska) zobaczyć coś zupełnie innego. Informacje o użytkowniku komputera przechowywane są w Rejestrze, w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/ Windows/CurrentVersion.
Wystarczy zmienić dane wartości o nazwach „RegisteredOrganization” lub „RegisteredOwner”.Gdy nie lubisz „Ulubionych”

Jeśli wykorzystujesz przeglądarkę WWW inną niż Internet Explorer, bardzo możliwe, że używasz specyficznego dla danej przeglądarki miejsca na zakładki do stron, zatem praktycznie nie potrzebujesz w menu Start rozwijalnego menu „Ulubione”. Oto, jak go usunąć:

1. W Rejestrze odnajdź klucz HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Policies/Explorer.
2. W tym kluczu utwórz wartość typu DWORD o nazwie „NoFavoritesMenu”.
3. Wprowadź w oknie edycji wartości 1.Ukrycie wybranych rozszerzeń plików

Jeżeli chcesz samodzielnie decydować o tym, jakie rozszerzenia plików mają być wyświetlane, możesz zmodyfikować parametry danego rozszerzenia w Rejestrze.

1. Otwórz klucz HKEY_CLASSES_ROOT, a następnie otwórz interesujące Cię rozszerzenie.
2. Kliknij prawym klawiszem nazwę rozszerzenia i wybierz z menu kontekstowego „Nowy” Ţ „Wartość ciągu”.
3. Nową wartość nazwij „NeverShowExt”. Dane rozszerzenie pliku nie będzie już dłużej widoczne podczas przeglądania zawartości dysków i katalogów w Eksploratorze.Bitmapa jako ikonka

Jeżeli chcemy, aby ikonką mogła być dowolna bitmapa wystarczy „pogrzebać” w Rejestrze.

1. Otwórz klucz: HKEY_CLASSES_ ROOT/Paint.Picture/DefaultIcon.
2. Wartość „(Domyślna)” zmodyfikuj na: „%1”.

Od tej pory każdy plik *.BMP będzie mógł być także ikonką.Instalacja Windows w wersji OEM

Jeżeli masz już na dysku twardym system operacyjny, to nie uda Ci się ponownie zainstalować Windows 98 w wersji OEM. Pewnym wyjściem jest usunięcie dotychczasowego katalogu z systemem, jednak bezpieczniej będzie, jeżeli tylko usuniemy (lub zmienimy nazwy) pliku (lub ewentualnie – plików) o nazwie win.com.Szybkie włączenie wygaszacza

Czy nie prościej byłoby uruchamiać wygaszacz ekranu przez najechanie kursorem myszki w wybrany róg ekranu? Jeżeli tylko nie korzystasz z Aktywnego Pulpitu, jest to możliwe.

1. W edytorze Rejestru odnajdź klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Screen Savers.
2. Utwórz nową wartość ciągu o nazwie MouseCorners i wprowadź do niej ciąg „-Y-N”. Od tej pory po ponownym uruchomieniu systemu ulokowanie wskaźnika myszki w górnym prawym rogu ekranu będzie uaktywniało ustawiony w systemie wygaszacz ekranu.Czy masz wirusa?

Istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy w pamięci komputera nie rezyduje wirus. Wystarczy zrestartować komputer, podczas uruchamiania przytrzymać klawisz Ctrl i – gdy pojawi się menu startowe Windows –wybrać pozycję „Tylko linia poleceń trybu awaryjnego”. Następnie wpisujemy polecenie chkdsk i sprawdzamy, ile jest pamięci. Powinno być dokładnie 655 360. Jakakolwiek mniejsza wartość prawie na pewno oznacza obecność wirusa!Pulpit w oknie

Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości Pulpitu w oknie. Aby to zrobić, wystarczy wybrać opcję „Uruchom” z menu Start i wpisać „.” (kropkę, bez cudzysłowów).Nowe okno folderu

Jeżeli masz w systemie włączoną opcję wyświetlania zawartości folderów za pomocą pojedynczego okna eksploratora, a zachodzi chwilowo sytuacja, gdy potrzebujesz jeszcze jednego okna, to podczas dwukrotnego kliknięcia interesującego Cię folderu przytrzymaj klawisz Ctrl.Windows 98 czy 95

Ciekawostka dla poszukiwaczy błędów w systemie Windows 98. Co prawda to nic groźnego, ale... Gdy tworzymy nowy skrót za pomocą menu kontekstowego (opcja „Nowy” Ţ „Skrót...”) otwiera nam się okno kreatora skrótów. Przyjrzyjmy się teraz uważnie rysunkowi wyświetlanemu w oknie tego kreatora....Usuwanie... Kosza!

Jeżeli zawsze usuwasz pliki bez ich kopiowania do Kosza, ten element systemu może Ci się wydać niepotrzebny. Oto sposób na jego usunięcie:

1. Korzystając z edytora Rejestru znajdź klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\explorer\Desktop\ NameSpace.
2. Odnajdź po prawej stronie okna edytora wartość o nazwie „Kosz” i usuń ją klawiszem „del”. Kosz został wyrzucony!Wyłączenie migotania kursora

Z poziomu okien konfiguracyjnych systemu możemy regulować szybkość migotania kursora, lecz nie można uczynić kursora stałym. Nie można? Od czego Rejestr!

1. W Rejestrze odnajdujemy klucz: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\CursorBlinkRate.
2. Zaznaczamy wartość CursorBlinkRate i modyfikujemy ją wprowadzając liczbę -1.Wyświetlanie menu startowego bez klawisza F8

Zanim uruchomi się graficzny interfejs systemu, można uaktywnić menu startowe, za pomocą którego możemy uruchomić Windows w trybie awaryjnym, uruchomić tylko sesję DOS-a itp. Zwykle dostęp do tego menu uzyskujemy za pomocą klawisza F8, jednak można zażądać, by system sam pokazywał to menu przez określony czas, dzięki czemu nie trzeba czyhać na moment, kiedy klawisz F8 jest aktywny:

1. Za pomocą Eksploratora lub innego narzędzia do przeglądania zawartości dysków odnajdź plik „Msdos.sys”. Plik ten znajduje się w katalogu głównym dysku systemowego (najczęściej C:). Uwaga, plik ma atrybut „ukryty”, więc aby go zobaczyć w oknie Eksploratora konieczne jest odpowiednie ustawienie opcji podglądu folderów.
2. Wykonaj kopię zapasową pliku „Msdos.sys” w dowolnie wybranym folderze.
3. Wróć do pliku oryginalnego, kliknij go prawym klawiszem myszki i wybierz opcję „Właściwości”.
4. W oknie właściwości odznacz opcję „Tylko do odczytu”.
5. Uruchom sesję MS-DOS (wybierz z menu Start „Programy” Ţ „Tryb MS-DOS”) i wpisz polecenie „edit C:\msdos.sys.
6. Odnajdź fragment zaczynający się od ”[Options]„ i wpisz poniższe parametry:

BootMenu=1
BootMenuDefault=1
BootMenuDelay=nn
gdzie nn oznacza liczbę sekund.
Pierwsza linia uaktywnia menu startowe, druga określa, która pozycja menu jest domyślna, zaś trzecia określa czas jego wyświetlania na ekranie (po którym to system automatycznie uruchomi domyślną opcję, czyli ładowanie systemu).
7. Zapisz plik (pod tą samą nazwą i w tym samym miejscu).
8. Wyjdź z edytora, a następnie zamknij sesję DOS-a poleceniem „exit”.
9. Ponownie otwórz okno właściwości pliku (patrz pkt 3.) i zaznacz z powrotem opcję „Tylko do odczytu”.

Po ponownym uruchomieniu komputera zobaczysz menu startowe.Zabezpieczenie przed zmianą skojarzeń plików

Podczas instalacji każdego nowego oprogramowania często zachodzi sytuacja, że instalowany program zmienia dotychczasowe skojarzenia plików, z jakimi współpracuje. Sprawia to, że dwukrotne kliknięcie danego pliku nie powoduje uruchomienia dotychczas skojarzonej z danym plikiem aplikacji, lecz uruchamiany jest inny, później zainstalowany program. Oto prosty sposób, jak przywrócić odpowiednie skojarzenie pliku z aplikacją:
1. Wybierz i zaznacz myszką odpowiedni plik (danego typu).
2. Naciśnij klawisz „SHIFT”, a następnie prawy klawisz myszki.
3. Skorzystaj z nowej opcji w menu kontekstowym „Otwórz z...” .
4. W otwartym oknie wybierz aplikację, która ma być skojarzona z wybranym typem pliku.
5. Zaznacz opcję „Do otwierania tego typu pliku zawsze używaj tego programu”, a następnie potwierdź wprowadzone zmiany kliknięciem na „OK”.Śledzenie Internetu

Wraz z systemem Windows (zarówno 95, jak i 98) dostarczany jest mały programik działający z okna DOS-u – Trace Route. Aby go uruchomić...

1. ... z menu Start wybierz: „Programy/Tryb MS-DOS”.
2. W linii poleceń wpisz polecenie „tracert”, a następnie podaj adres internetowy lub numer (adres) IP serwera, z jakim chcesz się połączyć. Przykładowa linia może wyglądać tak: „tracert www.enter.pl”.

Trace Route pozwala prześledzić, przez jakie serwery musi się przedostać nasze żądanie zanim dotrze do celu (czyli wywoływanego przez nas serwera). Mimo że program spełnia w zasadzie tylko funkcje informacyjne, pozwala określić, czy błąd informujący, że np. dany serwer nie może być znaleziony wynika z faktycznego jego wyłączenia, czy też wadliwego działania któregoś z pośrednich „przystanków”.Konfiguracja TCP/IP
Wydawałoby się, że posiadając zainstalowane Windows nie można w żaden sposób sprawdzić, jaki numer IP zostaje przydzielony naszemu komputerowi w momencie podłączenia do Internetu. Na szczęście Microsoft udostępnia wraz z systemem program „Konfiguracja IP”. Uruchamia się go korzystając z umieszczonego w menu Start polecenia „Uruchom”, a następnie wpisując polecenie „winipcfg”.
Program wyświetli aktualnie przydzielony przez serwer adres IP, a także kilka innych przydatnych informacji. Warunek: komputer w chwili uruchomienia programu musi być podłączony do Internetu. W przeciwnym razie jako numer IP zostanie wyświetlony adres zerowy (0.0.0.0).

Białka Tatrzańska | samochody | Katalog stron | Agencja Reklamowa DiaCom | FROG - Motocykle, skutery, motory